Έχετε 10 σημαντικούς λόγους
για να μπείτε στον όμιλο Dr.Fit!

1. Έτοιμο branding Dr. Fit
2. Τεχνογνωσία για τον εξοπλισμό
3. Τεχνογνωσία για τη λειτουργία του γυμναστηρίου
4. Σύγχρονα ολοκληρωμένα προγράμματα γυμναστικής
5. Εκπαίδευση του προσωπικού σε όλους τους τομείς
6. Marketing πωλήσεων έτοιμο να λειτουργήσει
7. Χρηματοοικονομικά προγράμματα για μέγιστη απόδοση
8. Διαρκή ενημέρωση για νέες σύγχρονες μεθόδους training
9. Έτοιμη διαφήμιση και επικοινωνία
10. Ελαχιστοποίηση του κόστους για όλα τα παραπάνω,
αφού συμμετέχουν όλα τα μέλη απολαμβάνοντας όλα τα προνόμια