• Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι στο σύνολο 8. Διακρίνονται στις Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β8, Β9 και Β12. Είναι ικανές να λειτουργούν τόσο μεμονωμένα όσα και συνεργατικά. Το γεγονός ότι είναι υδατοδιαλυτές έχει ως αποτέλεσμα να αποθηκεύεται τελικά μικρή ποσότητα τους στον ανθρώπινο οργανισμό. Βασική αιτία αποτελεί η θερμική επεξεργασία και γενικότερη επεξεργασία [...]

  • 30/07/2023
    Βιταμίνες του συμπλέγματος Β
  • 02/07/2023
    Βελτιώστε τη διάθεση σας με Red Light Therapy